Menu
Cos de cumparaturi

Politica de confidentialitate

Noi folosim cookie-uri. Acestea sunt date trimise către computerul dumneavoastră, atunci când vizitați un site Web. La vizitele ulterioare, aceste date sunt apoi returnate către site. Cookie-urile ne permit să vă recunoaștem automat de fiecare dată când vizitați site-ul nostru astfel încât să putem personaliza experiența dumneavoastră și să vă putem oferi servicii mai bune. Folosim, de asemenea, cookie-uri (și date similare de browser, cum ar fi cookie-uri Flash) pentru prevenirea fraudei și a altor scopuri. În cazul în care browser-ul web este setat să refuze cookie-urile de la site-ul nostru, nu va fi capabil să finalizeze o achiziție sau să profite de anumite caracteristici ale site-ului nostru, cum ar fi depozitarea produsului în coșul de cumparaturi sau primirea de recomandări personalizate. Ca urmare, vă recomandăm cu tărie să configurați browser-ul web pentru a accepta cookie-uri de la site-ul nostru.

Politica de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal

CUM PRELUCRĂM DATELE TALE PERSONALE?

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ți furniza produse și servicii specific platformei cnchome.ro sau pentru a-ți oferi asistența cu privire la folosirea acesteia (dacă este cazul), de a te identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare, în scop de marketing, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care ți le oferim, pentru a preveni și combate fraudele sau activitățile de spălare a banilor, etc.Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul tău dacă ți-ai manifestat opțiunea în acest sens.

COMUNICAM DATELE TALE PERSONALE CĂTRE ALȚI DESTINATARI?

Pentru a-ți oferi servicii cât mai competitive, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele tale personale către autorități publice, organe judiciare, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatări, din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor tale (spre exemplu, clauze contractuale standard, etc.).

CÂT TIMP PRELUCRĂM DATELE PERSONALE?

Datele tale personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

CARE SUNT DREPTURILE TALE ȘI CUM POT FI EXERCITATE?

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiezi de drepturi adiționale. Iată lista completă a drepturilor pe care le ai:

Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;

Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării - poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;Dreptul de opoziție – poți să te opui, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor - poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere - poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare,

Iți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia.Îți poți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări e-mail, la office@cnchome.ro.